seetheportfolioof  
 
 

/ /

 

Logo for SunbirdClient: Mavuno Investment Group
The design / concept of a: logo

EN Sunbird is a travling agency for trips to Africa.
The Sunbird displayed is the African Sunbird.

NL Sunbird is een reisbureau voor reizen naar Afrika. Het Sunbird
logo is gebaseerd op de afrikaanse Sunbird (afb 3).