seetheportfolioof  
 
 

/ / / /

/ / / /

/ / / /

 

 

Kostbare Eieren uit het Tsarenrijk. [o.a. Fabergé Russischeeieren]
Precious Eggs from the Tsars empire [amongst others Fabergé Eggs]Client: Wbooks publishing house
The design for a: book

EN English text soon...

NL Boek horende bij de expositie. In het boek zijn een aantal details van
de Russischeeieren uitvergroot. Hierdoor is goed zien hoe groot het vakmanschap
was bij het maken van deze Russischeeieren. De hoofdkleur is goud, zoals bij de
expositie. De sierletter van de expositie is speciaal ontworpen voor
de tentoonstelling en is gebaseerd op een letter 'Kremlin Alexander'
van 'Boltcutterdesign'.