seetheportfolioof  
 
 

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ /

 

 

Malevich exhibition
Drents MuseumClient: Drents Museum
The design of an: exhibition design

Exhibition on youtube

EN Assignment: Lettering, to think with conceptual layout and storyteling,
concept time-line.

The Drents Museum wants to appeal to a large audience: people already
familiar with paintings and those less familiar. For the latter group
the DrentsMuseum makes extra information available.
This exhibition is arranged in chronological order in rooms. These rooms,
or pavillions together form a self-portrait (The abstract painting
'Self-portrait bij Malevich' pic. 7-8). The main texts form a thread linking
the entire exhibition. These texts are set in clear colour fields.
These colours are exactly the same colours Malevich used in his
figurative art.

NL Opdracht: Belettering, meedenken concept inrichting/verhaallijn,
bedenken van tijdlijn.

Het Drents Museum wil een breed publiek trekken: de mensen die
bekend zijn met kunst, maar ook de mensen die nog niet zo bekend
zijn met kunst. Voor de laatste groep geeft het Drents Museum
extra informatie bij de expositie.

De tentoonstelling is chronologisch opgebouwd in paviljoens.
Deze paviljoens vormen bij bovenaanzicht samen het zelfportret
(Het abstracte schilderij 'zelfportret van Malevich'). De hoofdteksten
zijn de rode lijn door de tentoonstelling. Deze teksten staan
op een duidelijk kleurvlak. De kleuren zijn exact dezelfde kleuren
als die Malevich gebruikt in zijn figuratieve schilderijen.

De tentoonstelling heeft een tijdlijn waarbij politieke feiten
(geschiedenis Rusland) naast het leven van Malevich uitgezet zijn.


Foto's 1, 4-7,10,12-13,16 zijn genomen door JAV Studio's in Assen