seetheportfolioof  
 
 

/ / / /

/ / / /

/ / / /

 

Mondriaan Foundation Annual Report


Client: Mondriaan Foundation / Mondriaan Stichting
The design / concept of a: annual report

Pricewinner: Best Dutch Book Design 2008
and Honourable mention, Schönste Bücher aus aller Welt 2009
[14 books choosen from 700 books, 38 different countries]

EN Transparency and navigation are the important aspects for this annual
report of the Mondriaan Foundation.

[FIGURATIVE] TRANSPARENCY The Mondriaan Foundation disseminates
a lot of information. In the annual report all applicants are named in full,
also the rejected applications and further objections are disclosed.
This can create vulnerability. As a result, this information makes
the reader also curious. The chapters containing this sensitive information
are wrapped, as protection, and can be opened separately [pic. 1]
This gesture of the Mondriaan Foundation, issuing the private annual
report like it is a present [to be opened like a present] shows how
transparent the foundation is.
[LITERALLY] TRANSPARENCY The thick lines on the back of the page
can be seen through the other side where the numbers are, creating
a table-format through the use of thin paper.

NAVIGATION If these chapters have been torn open, they automatically
become tabs [pic. 1]. Each chapter has its own colour. There are arrows
in the text that refer the reader to related subjects. On every page there
is a guide stating the current chapter number in larger font. There is
an appendix containing a list of applicants for subsidies at the back
of the report.

NL Transparantie en navigatie zijn de belangrijkste aspecten voor
de Mondriaan Stichting in dit jaarverslag.

[FIGUURLIJKE] TRANSPARANTIE De Mondriaan Stichting geeft veel
informatie bloot. Zo staan alle aanvragen met naam en toenaam in
het jaarverslag, ook de niet-gehonoreerde en bezwaren staan vermeld.
Dit heeft een kwetsbaar aspect in zich. Tevens maken deze gegevens
de lezer ook nieuwsgierig. De hoofdstukken met deze kwetsbare
informatie zijn ingepakt, als bescherming, en kun je afzonderlijk van
elkaar openscheuren [afb.1]. Het gebaar van de Mondriaan Stichting
om een gesloten jaarverslag te geven en dat als kado te mogen
uitpakken laat zien hoe transparant de stichting is.
[LETTERLIJKE] TRANSPARANTIE De balken op de achterzijde van een
pagina waarop tabellen staan schijnen door, door het gebruik van
dun papier.

NAVIGATIE Als deze hoofdstukken opengescheurd zijn worden de
hoofdstukken duidelijk zichtbaar door de uitstekende tabbladen [afb 1].
Ieder hoofdstuk heeft een kleur. In de tekst wordt, met verwijzings-
pijlen, verwezen naar aansluitende onderwerpen. Op elke pagina staat
een navigatie met een groot hoofdstukcijfer. Er is een register op
aanvrager achterin aanwezig.