seetheportfolioof  
 
 

/ /

 

Mondriaan Foundation Corporate Policy document


Client: Mondriaan Stichting / Mondriaan foundation
The design / concept of a: report

EN For the Corporate Policy document, it was important to be able
to find the different subjects quickly. Chapter numbers are in larger
text, dashes for each summary point and the appendix numbered
on pink paper.

NL Voor het beleidsplan was het belangrijk bepaalde onderwerpen
snel terug te vinden. Hoofdstukcijfers staan groot, strepen voor
de opsommingen en de bijlage genummerd op onderdeel.