seetheportfolioof  
 
 

/ / / /

/ / / /

/ / / /

 

The Best Dutch Book Designs 2007


Client: Foundation The Best Dutch Book Designs / Stichting De Best Verzorgde Boeken
The design / concept of a: book
Handwriting by: Bouwe van der Molen
Pictures by: Nederlof Repro

EN This is not a book / Dit is geen boek refers to Magritte's Painting
Ceci n'est pas une pipe by which he claims that this s just a picture of
a pipe and not a real pipe.

The same has been done with this catalog. First there was one original
book made [1 copy digitally printed], this was then photographed and
these images have been placed in a book again. By doing this all elements
exist like threads on threads [the spine of the original book and this book]
[pic. 4], the edges of pages pictured on the page [pic. 9], letters being
deformed by the bending of pages, shades and spots [through the original
copy being handled by many people].

The titles of the prize-winning books are written in Magritte-style and
photographed together with the books. In this way it can be seen the relative
size of the books in comparison with the others [The title on the cover of
This is not a book is 100%]. The size of the shadows give an impression
of the thickness of the book.

The page numbers of the chosen spreads from the prize-winning books are
the same as the pages in This is not a book. [pic. 8]

SPECIAL EDITION FOR PRIZEWINNERS The prize winners got an extra
reproduction of their book [pic. 4] on glossy paper. [Inspired by early full-colour
reproductions of paintings in art books which where pasted in later after
being first printed in black & white].

VOLKSKRANT [NEWSPAPER] In the catalog and jury review, named.
This is not a book, an undeniable reference to the Belgian surrealist Magritte
the point of discussion arose more than once whether you could speak of this
as being a book at all. For example, in the magazine Pages, there was a
publication by the Rijksakademie and a number of stapled papers from the work
of photographer Johannes Schwarz. Also in the photo book Mist the jury
wondered whether this should actually be considered an art form rather than a
well-designed book. With the play on words in the title This is not a book there
leaves little for the critics to discuss.

NL This is not a book/Dit is geen boek refereert naar Magrittes
schilderij Ceci n'est pas une pipe waarbij hij noemt dat dit
slechts een afbeelding is van een pijp maar het in werkelijkheid
geen echte pijp is.

Met deze catalogus is hetzelfde gedaan. Er is eerst een moeder-
boek gemaakt [1 exemplaar digitaal geprint] deze is weer
gefotografeerd en de foto's hiervan zijn weer in een boek geplaatst.
Hierdoor ontstaan allemaal elementen zoals garen over garen
[garen van het originele boek en dit boek] [afb. 4], paginaranden
afgebeeld op een pagina [afb. 8], lettervervorming ontstaan door
het bol liggen van de pagina, schaduwen en vlekjes (ontstaan
doordat het oorspronkelijke exemplaar door vele handen is gegaan).

De titels van de prijswinnende boeken zijn in Magritte-stijl
geschreven en meegefotografeerd. Zo is te zien hoe een boek
verhoudingsgewijs ten opzichte van de andere boeken geschaald
is [De titel op de cover van This is not a book staat op 100%].
De grootte van de schaduwen geeft een indruk van de dikte van
de boeken.

De paginanummers van de gekozen spreads van de prijs-
Winnende boeken komen overeen met de pagina's uit This is not
a book. [afb. 9]

SPECIALE EDITIE VOOR PRIJSWINNAARS De prijswinnaars hebben
van hun boek een extra reproductie gekregen [afb 4] op glossy
papier. [refererend naar het vroegere full-color reproduceren van
schilderijen in kunstboeken die later, na de zwart/wit drukgang werden
ingeplakt.]

VOLKSKRANT 'In de catalogus annex juryconsiderans Dit is geen
boek getiteld, een onmiskenbare verwijzing naar de Belgische surrealist
Magritte valt te lezen dat meer dan eens de vraag ter tafel kwam of
er eigenlijk wel sprake was van een boek. Bij tijdschrift Pages bijvoor-
beeld, bij een publicatie van de Rijksakademie, en bij een aantal geniete
en gerilde velletjes met het werk van fotograaf Johannes Schwarz.
Ook bij het fraaie fotoboek Mist vroeg de jury zich af of het niet meer
als een vorm van kunst moest worden beschouwd dan als een best
verzorgd boek. Met de woordspelerige titel Dit is geen boek wordt
de rest van het gras voor de voeten van de criticasters van de selectie
weggemaaid.'